Booknetic + Addons

11/10/2020| Quản trị viên

Plugin Booknetic cho phép đặt lịch hẹn trực tuyến, hỗ trợ Woocommerce, Paypal, Stripe, thông báo SMS / Email, lời nhắc, quản lý lịch, biểu mẫu tùy chỉnh, nhiều cấp danh mục và các tính năng khác.

 

Xem Demo và hướng dẫn


CÁC PHIÊN BẢN:
File
Email action for Booknetic Workflows - V1.2.1
Booknetic - Taxes Addon - V1.1.9
Booknetic - Reports - V1.0.7
Booknetic - Google Calendar integration - V1.2.3
Booknetic - Giftcards Addon - V1.1.2
Booknetic - Custom Forms Addon - V2.1.2
Booknetic - Coupons - V1.2.0
Booknetic - Customer Panel - V1.3.1
Booknetic - Invoices Addon - V1.1.0
Phiên bản 3.7.5
Booknetic - Google Calendar integration - V1.2.2
Phiên bản 3.6.5
Booknetic - Taxes Addon - V1.1.7
Booknetic - Google Calendar integration - V1.2.1
Booknetic - V3.5.6
Booknetic - Paypal payment gateway - V1.1.6
Booknetic - Customer Panel - V1.2.8
Email Action for Booknetic Workflows - V1.1.8
Booknetic - V3.5.5
Booknetic - Google Calendar Integration - V1.2.0
Booknetic - Invoices Addon - V1.0.6
Booknetic -Zoom integration - V1.1.1
Booknetic - Custom Forms Addon - V2.0.9
Booknetic - Google Calendar Integration - V1.1.9
Booknetic - Customer Panel - V1.2.6
Booknetic - Taxes Addon - V1.1.6
Booknetic - Paypal payment gateway - V1.1.5
Booknetic - Giftcards Addon - V1.1.1
Booknetic - Custom Forms Addon - V2.0.7
Booknetic - Customer Panel - V1.2.5
Booknetic - Coupons Addon - V1.1.5
Booknetic - V3.5.0
Booknetic - Zoomintegration - V1.0.9
Booknetic - WooCommerce payment gateway - V2.0.3
Booknetic - V3.4.9
Booknetic - Customer Panel - V1.2.4
Booknetic - Custom Forms Addon - V2.0.5
Booknetic - Paypal payment gateway- V1.1.4
Booknetic - Giftcards Addon- V1.1.0
Booknetic - Custom Forms Addon- V2.0.2
Booknetic - Customer Panel- V1.2.1
Phiên bản 3.4.3
WooCommerce payment gateway for Booknetic -V1.1.7
Email action for Booknetic workflows- V1.1.6
Booknetic - Google Calendar Integration- V1.1.7
Phiên bản 3.4.1
Booknetic - Taxes Addon- V1.1.3
Phiên bản 3.4.0
Booknetic - Custom Forms Addon - V2.0.0
Booknetic - Customer Panel - V1.2.0
Booknetic - Coupons Addon - V1.1.2
Booknetic - Taxes Addon - V1.1.0
Booknetic - Square payment gateway - V1.0.3
Booknetic - Reports Addon -V1.0.5
Booknetic - Paypal payment gateway - V1.1.2
Booknetic - Mollie payment gateway - V1.0.6
Booknetic - Invoices Addon - V1.0.5
Booknetic - Giftcards Addon - V1.0.8
Phiên bản 3.3.5
Phiên bản 3.3.4
Phiên bản 3.3.3
Phiên bản 3.3.2
Phiên bản 3.3.1
Phiên bản 3.3.0
Phiên bản 3.2.7
Phiên bản 3.2.6
Phiên bản 3.2.5
Phiên bản 3.2.4
Phiên bản 3.2.2
Phiên bản 3.2.1
Phiên bản 3.2.0
Phiên bản 3.1.6
Phiên bản 3.1.5
Phiên bản 3.0.14
Phiên bản 2.7.7
Phiên bản 2.7.5
Phiên bản 1.9.5
Booknetic + Addons
  • Phiên bản 3.7.5
  • Download 272
  • Dung lượng 13MB
  • Số phiên bản 77
  • Ngày tạo 11/10/2020
  • Cập nhật 11/09/2023
Vui lòng đăng nhập để tải Plugin & Theme
0 0 Đánh giá
Đánh giá Plugin
Categories:
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem toàn bộ bình luận
×
Chào mừng thành viên mới
0
Bạn cần hỏi thêm về plugin, hãy bình luận.x
()
x