Các hình thức hỗ trợ

Thông tin Đã xem: 1443

Chúng tôi hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng 24/7 thông qua các hình thức sau:

1- Chat trực tiếp bằng công cụ Messenger.

2- Hệ thống Support Ticket trên Website.

Trả lời