Hướng dẫn cập nhật Plugin

1- Tải bản mới nhất của Plugin trên Phanmemak.com

2- Truy cập vào hosting mà website đang sử dụng.

3- Truy cập vào thư mục: wp-content/plugins/

4- Upload file zip vào thư mục tương ứng.

5- Giải nén zip file đã upload ở bước trên.

Kết thúc

Trả lời