Gia hạn / Nâng cấp tài khoản

 • Gia hạn Gói cơ bản
  200.000Đ/Năm
 • Gia hạn Gói Đặc biệt
  300.000Đ/Năm
 • Gia hạn Gói VIP
  400.000Đ/Năm
 • "Cơ bản" lên "Đặc biệt"
  100.000Đ
 • "Đặc biệt" lên "VIP"
  100.000Đ
 • "Cơ bản" lên "VIP"
  200.000Đ