JetEngine

14/09/2021| Quản trị viên

JetEngine là một plugin cần có cho Elementor, cho phép tạo custom post types, custom taxonomy, thêm các mẫu do Elementor tạo cho custom post type và taxonomy terms. Ngoài ra, Plugin còn cung cấp các widget hữu ích khác.

Xem Demo và hướng dẫn


CÁC PHIÊN BẢN:
File
Phiên bản 3.4.6
Phiên bản 3.4.5
Phiên bản 3.4.4
Phiên bản 3.4.3
Phiên bản 3.4.2
Phiên bản 3.4.1
Phiên bản 3.4.0
Phiên bản 3.3.5
Phiên bản 3.3.2.1
Phiên bản 3.3.1
Phiên bản 3.2.6
Phiên bản 3.2.4
Phiên bản 3.2.3.1
Phiên bản 3.2.2
Phiên bản 3.2.0
Phiên bản 3.1.5
Phiên bản 3.1.4
Phiên bản 3.1.2
Phiên bản 3.1.0
Phiên bản 3.0.9.1
Phiên bản 3.0.8
Phiên bản 3.0.7
Phiên bản 3.0.6.1
Phiên bản 3.0.6
Phiên bản 3.0.5 + Modules
Phiên bản 3.0.4
Phiên bản 3.0.3.1
Phiên bản 3.0.3
Phiên bản 3.0.2
Phiên bản 3.0.1 + Modules
Phiên bản 3.0.0
Phiên bản 2.11.11
Phiên bản 2.11.10
Phiên bản 2.11.9
Phiên bản 2.11.8
Phiên bản 2.11.7
Phiên bản 2.11.5
Phiên bản 2.11.4
Phiên bản 2.11.3
Phiên bản 2.10.3
Phiên bản 2.10.2
Phiên bản 2.10.1
Phiên bản 2.10.0
Phiên bản 2.9.4
Phiên bản 2.9.2
Phiên bản 2.8.10
JetEngine
  • Phiên bản 3.4.6
  • Download 211
  • Dung lượng 2.2 MB
  • Số phiên bản 46
  • Ngày tạo 14/09/2021
  • Cập nhật 11/06/2024
Vui lòng đăng nhập để tải Plugin & Theme
0 0 Đánh giá
Đánh giá Plugin
Categories:
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem toàn bộ bình luận
×
Chào mừng thành viên mới
0
Bạn cần hỏi thêm về plugin, hãy bình luận.x
()
x