Danh mục

wProject + Full Addons

wProject + Full Addons

wProject là một plugin hệ thống quản lý dự án thông tin được xây dựng trên nền WordPress, kết hợp với biểu đồ quản lý ...
Tải xuống
Hospital Management System for Wordpress

Hospital Management System for Wordpress

Hospital Management System for Wordpress là Plugin lý tưởng để quản lý toàn bộ hoạt động của bệnh viện. Hệ thống có các quyền truy ...
Tải xuống
WP ERP

WP ERP

Plugin WP ERP cung cấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ công cụ quản lý nhân sự, CRM & Kế toán mạnh mẽ. Bạn ...
Tải xuống
WP Project Manager Pro

WP Project Manager Pro

Plugin WP Project Manager Pro là một bộ công cụ mạnh mẽ để quản lý làm việc theo nhóm và theo dõi, báo cáo tiến ...
Tải xuống
Projectopia

Projectopia

Nếu bạn muốn quản lý các dự án, công việc trên một Website WordPress, thì Plugin Projectopia có thể cung cấp tất cả các công ...
Tải xuống
×
Chào mừng thành viên mới