Danh mục

WP Admin Cleaner

WP Admin Cleaner

WP Admin Cleaner là một trình dọn dẹp quản trị viên, giúp bạn có thể nhanh chóng ẩn các mục không cần dùng đến trong ...
Tải xuống
iThemes Tailored Login

iThemes Tailored Login

Plugin iThemes Tailored Login cho phép bạn dễ dàng tạo trang đăng nhập WordPress tùy chỉnh: cài đặt hình nền, đồ họa tiêu đề, tạo ...
Tải xuống
WooCommerce Two Factor Authentication

WooCommerce Two Factor Authentication

Với Plugin WooCommerce Two Factor Authentication, khi khách hàng truy cập vào trang đăng nhập, ngoài trường tên người dùng (user) và mật khẩu (password), ...
Tải xuống
Frontend Post Submission Manager

Frontend Post Submission Manager

Plugin Frontend Post Submission Manager hỗ trợ chức năng nhận bài viết từ giao diện người dùng (có hoặc không đăng nhập). Bạn có thể ...
Tải xuống
Better Admin Bar Pro (Swift Control Pro)

Better Admin Bar Pro (Swift Control Pro)

Thay thế thanh quản trị WordPress bằng Plugin Swift Control Pro để có trải nghiệm người dùng tốt nhất có thể. Nhanh chóng truy cập ...
Tải xuống
YITH WooCommerce Frontend Manager

YITH WooCommerce Frontend Manager

Plugin YITH WooCommerce Frontend Manager giúp người quản lý bán hàng có thể thêm, sửa, quản lý sản phẩm mà không cần phải vào khu ...
Tải xuống
Legacy

Legacy

Plugin Legacy xây dựng giao diện trang quản trị WordPress, đi kèm với 20 chủ đề và cung cấp cho bạn một tùy chọn để ...
Tải xuống
Material

Material

Material là plugin thay đổi giao diện quản trị WordPress, đi kèm với 100 chủ đề có sẵn và cung cấp cho bạn một tùy ...
Tải xuống
WPShapere

WPShapere

WPShapere là một plugin WordPress để tùy chỉnh Trang quản trị WordPress của bạn. Với WPShapere, bạn có khả năng cung cấp cho khách hàng ...
Tải xuống
UiPress (Admin 2020)

UiPress (Admin 2020)

Plugin Admin 2020 - Một tiện ích mở rộng để quản trị WordPress hiện đại với trang tổng quan được sắp xếp hợp lý, tích ...
Tải xuống
Loading...
×
Chào mừng thành viên mới