ACF Frontend Pro for Elementor

18/09/2021| Quản trị viên

ACF Frontend Pro for Elementor là tiện ích mở rộng cho Advanced Custom Fields và Elementor, cho phép bạn dễ dàng hiển thị các biểu mẫu giao diện người dùng ACF cho user thành viên trong Elementor Editor để họ có thể tự chỉnh sửa nội dung từ Frontend.

Xem Demo và hướng dẫn


CÁC PHIÊN BẢN:
File
Phiên bản 3.21.11
Phiên bản 3.18.8
Phiên bản 3.18.2
Phiên bản 3.9.23
Phiên bản 3.9.5
Phiên bản 3.9.2
Phiên bản 3.8.3
Phiên bản 3.8.2
Phiên bản 3.7.17
Phiên bản 3.7.16
Phiên bản 3.7.15
Phiên bản 3.7.14
Phiên bản 3.7.13
Phiên bản 3.7.12
Phiên bản 3.7.11
Phiên bản 3.7.9
Phiên bản 3.7.8
Phiên bản 3.7.7
Phiên bản 3.7.6
Phiên bản 3.7.3
Phiên bản 3.6.6
Phiên bản 3.6.3
Phiên bản 3.5.8
Phiên bản 3.5.7
Phiên bản 3.5.6
Phiên bản 3.5.0
Phiên bản 3.4.2
Phiên bản 3.3.42
Phiên bản 3.3.39
Phiên bản 3.3.32
Phiên bản 3.3.8
Phiên bản 3.3.7
Phiên bản 3.3.6
Phiên bản 3.2.21
Phiên bản 3.2.20
Phiên bản 3.2.19
Phiên bản 3.2.18
Phiên bản 3.2.14
Phiên bản 3.2.11
Phiên bản 3.2.9
Phiên bản 3.2.2
Phiên bản 3.2.1
Phiên bản 3.1.26
Phiên bản 3.1.13
Phiên bản 3.1.8
Phiên bản 3.1.6
Phiên bản 3.1.5
Phiên bản 3.1.3
ACF Frontend Pro for Elementor
  • Phiên bản 3.21.11
  • Download 208
  • Dung lượng 1.6 MB
  • Số phiên bản 48
  • Ngày tạo 18/09/2021
  • Cập nhật 05/07/2024
Vui lòng đăng nhập để tải Plugin & Theme
0 0 Đánh giá
Đánh giá Plugin
Categories:
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem toàn bộ bình luận
×
Chào mừng thành viên mới
0
Bạn cần hỏi thêm về plugin, hãy bình luận.x
()
x