Admin Columns Pro

08/08/2020| Quản trị viên

Plugin Admin Columns Pro cho phép thêm, loại bỏ và sắp xếp lại các cột trong trang admin của bạn. Sử dụng giao diện kéo thả, thêm, xóa và sắp xếp lại bất kỳ cột nào cho bài viết, người dùng, phân loại, bình luận và tệp tin. Với hơn 90 cột để lựa chọn bao gồm: hình ảnh đặc trưng, trường tùy chỉnh và phân loại.

Xem Demo và hướng dẫn


CÁC PHIÊN BẢN:
File
Phiên bản 6.4.9
Phiên bản 6.4.8
Phiên bản 6.4.7
Phiên bản 6.4.6
Phiên bản 6.4.5
Phiên bản 6.4.3
Phiên bản 6.4.2
Phiên bản 6.3.5
Phiên bản 6.2.2
Phiên bản 6.2.1
Phiên bản 6.1.3
Phiên bản 6.1.1
Phiên bản 6.0.3
Phiên bản 6.0.2
Phiên bản 6.0.1
Phiên bản 6.0
Phiên bản 5.7.4
Phiên bản 5.7.3
Phiên bản 5.7.2
Phiên bản 5.7.1
Phiên bản 5.7
Phiên bản 5.6.4
Phiên bản 5.6.3
Phiên bản 5.6.2
Admin Columns Pro Addons - Update 29.10.2021
Phiên bản 5.6.1
Admin Columns Pro - Addons_ Update 15.10.2021
Phiên bản 5.6
Phiên bản 5.5.2
Phiên bản 5.3
Phiên bản 5.2.1
Admin Columns Pro
  • Phiên bản 6.4.9
  • Download 264
  • Dung lượng 3.1MB
  • Số phiên bản 31
  • Ngày tạo 08/08/2020
  • Cập nhật 13/06/2024
Vui lòng đăng nhập để tải Plugin & Theme
0 0 Đánh giá
Đánh giá Plugin
Categories:
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem toàn bộ bình luận
×
Chào mừng thành viên mới
0
Bạn cần hỏi thêm về plugin, hãy bình luận.x
()
x