AffiliateWP Pro + Addons

07/08/2021| Quản trị viên

AffiliateWP tương thích hoàn toàn với tất cả các plugin thành viên và thương mại điện tử chính của WordPress. AffiliateWP theo dõi các giới thiệu liên kết một cách đáng tin cậy, ngay cả trên các máy chủ có bộ nhớ đệm. Các đơn vị liên kết có thể dễ dàng xem họ đã kiếm được bao nhiêu, số tiền đang chờ thanh toán và thậm chí cả URL giới thiệu của họ đã hoạt động như thế nào theo thời gian…

Xem Demo và hướng dẫn


CÁC PHIÊN BẢN:
File
Phiên bản 2.24.5
AffiliateWP - Affiliate QR Codes Addon - V1.0.3
AffiliateWP - Multi-Tier Commissions Addon - V1.2.0
Phiên bản 2.24.4
AffiliateWP - Affiliate Portal Addon - V1.3.2
AffiliateWP - Recurring Referrals Addon - V1.9.2
AffiliateWP - DirectLink Tracking Addon - V1.3.2
Phiên bản 2.24.2
AffiliateWP - Allowed Products Addon - V1.3
Phiên bản 2.24.0
AffiliateWP - Affiliate Portal Addon - V1.3.1
Phiên bản 2.23.2
AffiliateWP - Lifetime Commissions Addon - V1.6.2
Phiên bản 2.23.0
AffiliateWP - Vanity Coupon Codes Addon - V1.0.3
AffiliateWP - Affiliate Portal Addon - V1.3.0
AffiliateWP - Tiered Affiliate Rates Addon - V1.3.1
AffiliateWP - Pushover Notifications Addon - V1.2.1
AffiliateWP - Fraud Prevention Pro Addon - V1.0.2
AffiliateWP - Affiliate Portal Addon - V1.2.4
AffiliateWP - Affiliate Landing Pages - V1.2.1
AffiliateWP - REST API Extended Addon - V1.2.1
AffiliateWP - DirectLink Tracking Addon - V1.3.1
Phiên bản 2.18.1
Phiên bản 2.17.2
Phiên bản 2.17.0
Phiên bản 2.16.3
AffiliateWP - Affiliate Portal Addon - V1.2.3
Key active AffiliateWP Pro
Phiên bản 2.15.0
Phiên bản 2.14.1
Phiên bản 2.14.0
Phiên bản 2.13.2
AffiliateWP - Affiliate Portal Addon - V1.2.1
Phiên bản 2.12.2
Phiên bản 2.12.1
AffiliateWP - Vanity Coupon Codes Addon -V1.0.2
AffiliateWP - Fraud Prevention Pro Addon - V1.0.0
Phiên bản 2.11.1
Phiên bản 2.10.0
Phiên bản 2.9.8
Phiên bản 2.9.7
Phiên bản 2.9.6.1
Phiên bản 2.9.6
Phiên bản 2.9.5.3
Phiên bản 2.9.5.2
Phiên bản 2.9.5.1
Phiên bản 2.9.5
Phiên bản 2.9.4 + Addons
Phiên bản 2.9.2
Phiên bản 2.9.1
Phiên bản 2.8.4
Phiên bản 2.8.3
Phiên bản 2.8.2
Phiên bản 2.8.1 + Addons
Phiên bản 2.8
AffiliateWP Addons - Update17.11.2021
Phiên bản 2.7.8
Phiên bản 2.7.7
Phiên bản 2.7.6
Phiên bản 2.7.5
Phiên bản 2.7.3
Phiên bản 2.7
Addons
AffiliateWP Pro + Addons
  • Phiên bản 2.24.5
  • Download 348
  • Dung lượng 4.1 MB
  • Số phiên bản 64
  • Ngày tạo 07/08/2021
  • Cập nhật 05/06/2024
Vui lòng đăng nhập để tải Plugin & Theme
0 0 Đánh giá
Đánh giá Plugin
Categories:
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem toàn bộ bình luận
×
Chào mừng thành viên mới
0
Bạn cần hỏi thêm về plugin, hãy bình luận.x
()
x