BuddyBoss Platform Pro

08/07/2021| Quản trị viên

Plugin BuddyBoss Platform Pro thêm các tính năng cộng đồng vào WordPress: hồ sơ thành viên, nguồn cấp dữ liệu hoạt động, nhắn tin trực tiếp, thông báo và hơn thế nữa!

Xem Demo và hướng dẫn


CÁC PHIÊN BẢN:
File
BuddyBoss - Theme - V2.6.00
BuddyBoss Platform Pro - V2.5.20
BuddyBoss Platform Pro - V2.5.00
BuddyBoss Theme - V2.5.60
BuddyBoss Platform Pro - V2.4.90
BuddyBoss Theme - V2.5.30
BuddyBoss Platform Pro - V2.4.70
BuddyBoss Theme - V2.5.20
BuddyBoss Platform Pro - V2.4.60
BuddyBoss Platform Pro - V2.4.41
BuddyBoss Theme - V2.4.90
BuddyBoss Platform Pro - V2.4.40
BuddyBoss Theme - V2.4.61
BuddyBoss Theme - V2.4.50
BuddyBoss Theme - V2.4.30
BuddyBoss Platform Pro - V2.4.20
BuddyBoss Platform Pro - V2.4.0 + Theme
BuddyBoss Platform Pro - V2.3.80 + Theme - V2.8.0
Buddy Boss Platform Pro - V2.3.70 + Theme
BuddyBoss Theme - V2.3.0
BuddyBoss Platform Pro - V2.3.1
BuddyBoss Theme - V2.2.6
BuddyBoss Platform Pro - V2.2.7
BuddyBoss Theme - V2.2.5
BuddyBoss Platform Pro - V2.2.6
BuddyBoss Theme - V2.2.2
BuddyBoss Platform Pro V2.2.3
BuddyBoss Theme - V2.2.1.1
BuddyBoss Platform Pro - V2.2.1.1
BuddyBoss Theme - V2.2
BuddyBoss Platform Pro - V2.2
BuddyBoss Theme - V2.1.6
BuddyBoss Platform Pro - V2.1.8
BuddyBoss Platform Pro - V2.1.7.1
BuddyBoss Theme - V2.1.5
BuddyBoss Platform Pro - V2.1.7
BuddyBoss - Theme - V2.1.4
BuddyBoss Platform Pro - V2.1.6
BuddyBoss Platform Pro - V2.1.5
BuddyBoss Theme - V2.1.3
BuddyBoss Theme - V2.1.2
BuddyBoss Platform Pro - V2.1.4
BuddyBoss Platform Pro - V2.1.3.1
BuddyBoss Theme - V2.1.1.1
BuddyBoss Theme - V2.1.1
Buddyboss - Theme - V2.1.0
BuddyBoss Platform Pro - V2.1.3
BuddyBoss Platform Pro - V2.1.2
BuddyBoss - Theme - V2.0.9
BuddyBoss Theme - V2.0.8
BuddyBoss Platform Pro - V2.1.1
BuddyBoss Platform Pro - V2.1.0.2
BuddyBoss Platform Pro - V2.0.5
BuddyBoss Theme - V2.0.7
BuddyBoss Platform - V2.0.6
BuddyBoss Theme - V2.0.6
BuddyBoss Platform Pro - V2.0.4
Buddyboss - Theme - V2.0.4
BuddyBoss Platform Pro - V2.0.3
BuddyBoss Platform Pro
  • Phiên bản 2.5.20
  • Download 301
  • Dung lượng 2.6 MB
  • Số phiên bản 59
  • Ngày tạo 08/07/2021
  • Cập nhật 22/05/2024
Vui lòng đăng nhập để tải Plugin & Theme
0 0 Đánh giá
Đánh giá Plugin
Categories:
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem toàn bộ bình luận
×
Chào mừng thành viên mới
0
Bạn cần hỏi thêm về plugin, hãy bình luận.x
()
x