CheckoutWC

02/09/2020| Quản trị viên

Plugin CheckoutWC thay thế trang thanh toán của bạn bằng một thiết kế đẹp, responsive và tối ưu hóa cho việc mua hàng. Plugin hoạt động với mọi theme.

Xem Demo và hướng dẫn


CÁC PHIÊN BẢN:
File
Phiên bản 9.0.26
Phiên bản 9.0.12
Phiên bản 8.2.29
Phiên bản 8.2.25
Phiên bản 8.2.18
Phiên bản 8.2.13
Phiên bản 8.2.2
Phiên bản 8.2.1
Phiên bản 8.1.9
Phiên bản 8.1.3
Phiên bản 8.1.1
Phiên bản 7.10.9
Phiên bản 7.10.7
Phiên bản 7.10.5
Phiên bản 7.10.4
Phiên bản 7.10.3
Phiên bản 7.10.2
Phiên bản 7.8.9
Phiên bản 7.8.8
Phiên bản 7.8.7
Phiên bản 7.8.6
Phiên bản 7.8.5
Phiên bản 7.8.4
Phiên bản 7.8.3
Phiên bản 7.8.1
Phiên bản 7.8.0
Phiên bản 7.7.2
Phiên bản 7.7.1
Phiên bản 7.6.3
Phiên bản 7.6.1
Phiên bản 7.6.0
Phiên bản 7.5.0
Phiên bản 7.4.3
Phiên bản 7.4.0
Phiên bản 7.3.3
Phiên bản 7.3.2
Phiên bản 7.3.1
Phiên bản 7.3.0
Phiên bản 7.2.6
Phiên bản 7.2.4
Phiên bản 7.2.3
Phiên bản 7.1.7
Phiên bản 7.1.6
Phiên bản 7.1.4
Phiên bản 7.1.3
Phiên bản 7.1.1
Phiên bản 7.1.0
Phiên bản 7.0.4
Phiên bản 6.2.4
Phiên bản 6.2.2
Phiên bản 6.2.1
CheckoutWC
  • Phiên bản 9.0.26
  • Download 260
  • Dung lượng 2MB
  • Số phiên bản 51
  • Ngày tạo 02/09/2020
  • Cập nhật 01/04/2024
Vui lòng đăng nhập để tải Plugin & Theme
0 0 Đánh giá
Đánh giá Plugin
Categories:
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem toàn bộ bình luận
×
Chào mừng thành viên mới
0
Bạn cần hỏi thêm về plugin, hãy bình luận.x
()
x