Gravity Forms

08/08/2020| Quản trị viên

Việc xây dựng các biểu mẫu nâng cao cho trang web WordPress là điều không hề dễ dàng. Gravity Forms là plugin tạo biểu mẫu tốt nhất cho các trang web được phát triển trên nền WordPress.

Xem Demo và hướng dẫn


CÁC PHIÊN BẢN:
File
Phiên bản 2.7.13
Key kích hoạt Gravity Form
Phiên bản 2.7.11
Phiên bản 2.7.10
Phiên bản 2.7.9
Phiên bản 2.7.8
Phiên bản 2.7.6.1
Hướng dẫn kích hoạt Gravity Forms
Phiên bản 2.7.4
Phiên bản 2.7.3
Phiên bản 2.7.2
Phiên bản 2.7.1.1
Phiên bản 2.7.1
Phiên bản 2.7.0.2
Phiên bản 2.6.8.3
Phiên bản 2.6.8.1
Phiên bản 2.6.8
Phiên bản 2.6.7
Phiên bản 2.6.6.1
Phiên bản 2.6.6
Phiên bản 2.6.5.1
Phiên bản 2.6.5
Phiên bản 2.6.4.5
Phiên bản 2.6.4.3
Phiên bản 2.6.4.2
Phiên bản 2.6.4.1
Phiên bản 2.6.4
Phiên bản 2.6.3.4
Phiên bản 2.6.3.3
Phiên bản 2.6.3.2
Phiên bản 2.6.1.3
Phiên bản 2.6.1.1
Phiên bản 2.6.1
Phiên bản 2.6.0.4
Phiên bản 2.6.0.2
Phiên bản 2.6.0
Phiên bản 2.5.16.4
Phiên bản 2.5.16
Phiên bản 2.5.15.4
Phiên bản 2.5.15.3
Phiên bản 2.5.15.2
Phiên bản 2.5.15.1
Phiên bản 2.5.15
Phiên bản 2.5.14.3
Phiên bản 2.5.14.1
Phiên bản 2.5.14
Phiên bản 2.5.12.2
Phiên bản 2.5.12
Phiên bản 2.5.11
Phiên bản 2.5.10
Phiên bản 2.5.9.3
Phiên bản 2.5.8
Phiên bản 2.5.7.3
Phiên bản 2.5.6.2
Phiên bản 2.5.5.3
Phiên bản 2.5.1.3
Phiên bản 2.4.22.3
Phiên bản 2.4.20
Gravity Forms
  • Phiên bản 2.7.13
  • Download 246
  • Dung lượng 4.9MB
  • Số phiên bản 58
  • Ngày tạo 08/08/2020
  • Cập nhật 04/09/2023
Vui lòng đăng nhập để tải Plugin & Theme
0 0 Đánh giá
Đánh giá Plugin
Categories:
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem toàn bộ bình luận
×
Chào mừng thành viên mới
0
Bạn cần hỏi thêm về plugin, hãy bình luận.x
()
x