PixelYourSite Pro + Addons

19/12/2022| Quản trị viên

Plugin PixelYourSite Pro giúp bạn theo dõi mọi thứ từ khách truy cập website thông qua Quảng cáo Facebook, Google Analytics, Google Ad Tag (AdWords), Pinterest Tag,....(như theo dõi chi tiết về các trang họ truy cập, nhấp chuột, tìm kiếm,....). Sử dụng tất cả những điều này để tối ưu hóa quảng cáo của bạn.

Xem Demo và hướng dẫn


CÁC PHIÊN BẢN:
File
Phiên bản 10.2.3
PixelYourSite - Consent Magic Pro - V3.3.4
PixelYourSite - Product Catalog Feed Pro - V5.4.4.1
PixelYourSite - Product Catalog Feed Pro - V5.4.3
PixelYourSite - Pinterest - V5.3.5
PixelYourSite - Consent Magic Pro - V3.3.3
Phiên bản 10.2.2.1
PixelYourSite - SuperPack - V5.2.1
PixelYourSite - SuperPack - V5.1.0
PixelYourSite - Consent Magic Pro - V3.3.2
Phiên bản 10.2.0.1
PixelYourSite - Consent Magic Pro - V3.3.0
PixelYourSite - Boost Addon - V2.0.1.2
Phiên bản 10.1.2.1
Phiên bản 10.1.2
Phiên bản 10.1.1
PixelYourSite - Super Pack - V5.0.4
PixelYourSite - Product Catalog Feed Pro - V5.4.2
PixelYourSite - Microsoft UET Tag (Bing) - V3.3.1.1
PixelYourSite - Pinterest - V5.3.4
PixelYourSite - Pinterest - V5.3.2
Phiên bản 9.11.1.2
PixelYourSite - SuperPack - V5.0.0
PixelYourSite - Pinterest - V5.3.1
PixelYourSite - Microsoft UET Tag (Bing) - V3.3.1
PixelYourSite - Microsoft UET Tag Bing - V3.2.6
PixelYourSite - SuperPack - V4.0.2
Phiên bản 9.10.6.1
PixelYourSite - Microsoft UET Tag Bing - V3.2.3
PixelYourSite - SuperPack - V3.3.1
PixelYourSite - Pinterest - V5.0.0
Phiên bản 9.7.2
Phiên bản 9.7.1
PixelYourSite - SuperPack - V3.3.0
PixelYourSite - Pinterest - V4.2.2
Phiên bản 9.6.3
Phiên bản 9.6.2
PixelYourSite - Bing - V3.1.3
PixelYourSite - Product Catalog Feed Pro - V5.3.3
PixelYourSite - SuperPack - V3.2.0
PixelYourSite - Pinterest - V4.2.1
PixelYourSitePRO - V9.5.5
PixelYourSite - Microsoft UET Tag (Bing) - V3.1.2
PixelYourSite - Microsoft UET Tag (Bing) - V3.1.1
PixelYourSitePRO - V9.4.2
PixelYourSite - Product Catalog Feed Pro - V5.3.2
PixelYourSite - Pinterest - V4.2.0
PixelYourSite - Microsoft UET Tag (Bing) - V3.1.0
PixelYourSitePro - V9.4.1
PixelYourSitePRO - V9.3.8
PixelYourSite - Super Pack -V3.0.7
PixelYourSite - Product Catalog Feed Pro -V5.3.1
PixelYourSite - Pinterest- V4.1.0
PixelYourSite - Microsoft UET Tag (Bing) -V3.0.0
PixelYourSitePro -V9.3.7
PixelYourSitePRO -V9.3.6
PixelYourSitePRO -V9.3.5
PixelYourSitePRO -V9.3.4
PixelYourSite Pro + Addons
  • Phiên bản 10.2.3
  • Download 232
  • Dung lượng 3.5 MB
  • Số phiên bản 58
  • Ngày tạo 19/12/2022
  • Cập nhật 09/07/2024
Vui lòng đăng nhập để tải Plugin & Theme
0 0 Đánh giá
Đánh giá Plugin
Categories:
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Bầu chọn nhiều
Inline Feedbacks
Xem toàn bộ bình luận

Nguyen Viet Minh
Nguyen Viet Minh
18/01/2023 03:11

Nhờ admin cập nhật
PixelYourSite Microsoft UET (Bing) 3.1.0
PixelYourSite Pinterest 4.2.0

×
Chào mừng thành viên mới
1
0
Bạn cần hỏi thêm về plugin, hãy bình luận.x
()
x