Really Simple SSL Pro

09/08/2020| Quản trị viên

Plugin Really Simple SSL pro tự động phát hiện các cài đặt của bạn và định cấu hình Website để hoạt động thông qua https. Plugin hoạt động đơn giản, dễ sử dụng, người dùng không phải điều chỉnh nhiều tham số. Toàn bộ trang web sẽ chuyển sang SSL với một vài click.

Xem Demo và hướng dẫn


CÁC PHIÊN BẢN:
File
Phiên bản 8.2.2
Phiên bản 8.1.0
Phiên bản 8.0.1
Phiên bản 7.2.8
Phiên bản 7.2.4
Phiên bản 7.2.3
Phiên bản 7.2.1
Phiên bản 7.2.0
Phiên bản 7.0.8
Phiên bản 7.0.7
Phiên bản 7.0.5
Phiên bản 7.0.4
Phiên bản 7.0.3
Phiên bản 7.0.2
Phiên bản 7.0.1
Phiên bản 7.0.0
Phiên bản 6.2.5
Phiên bản 6.2.4
Phiên bản 6.2.3
Phiên bản 6.2.1
Phiên bản 6.2.0
Phiên bản 6.1.1
Phiên bản 6.1.0
Phiên bản 6.0.5
Phiên bản 6.0.4
Phiên bản 6.0.3
Phiên bản 6.0.2
Phiên bản 6.0.0
Phiên bản 5.5.5
Phiên bản 5.5.4
Phiên bản 5.5.3
Phiên bản 5.5.2
Phiên bản 5.5.0
Phiên bản 5.4.0
Phiên bản 5.3.6
Phiên bản 5.3.5.1
Phiên bản 5.3.3
Phiên bản 5.2.4
Phiên bản 5.2.2
Phiên bản 5.2.1
Phiên bản 5.2.0
Phiên bản 5.1.0
Phiên bản 5.0
Phiên bản 4.1.10
Phiên bản 4.1.8
Phiên bản 4.1.6
Phiên bản 2.1.22
Really Simple SSL Pro
  • Phiên bản 8.2.2
  • Download 194
  • Dung lượng 546KB
  • Số phiên bản 47
  • Ngày tạo 09/08/2020
  • Cập nhật 20/05/2024
Vui lòng đăng nhập để tải Plugin & Theme
0 0 Đánh giá
Đánh giá Plugin
Categories:
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem toàn bộ bình luận
×
Chào mừng thành viên mới
0
Bạn cần hỏi thêm về plugin, hãy bình luận.x
()
x