Sensei LMS Extensions

06/09/2021| Quản trị viên

Sensei có một loạt các tiện ích mở rộng để bổ sung chức năng cho hệ thống quản lý học tập của bạn:

- WooCommerce Paid Courses: bán các khóa học trực tuyến với WooCommerce.

- Sensei LMS Content Drip: kiểm soát tốc độ học tập của học viên bằng cách phát hành nội dung khóa học đều đặn.

- Sensei LMS Course Progress: giúp học viên xem nhanh những bài học nào họ đã hoàn thành và những bài học nào họ chưa học.

- Sensei LMS Certificates: trao chứng chỉ hoàn thành khóa học cho học viên của bạn sau khi họ kết thúc khóa học.

- Sensei LMS Media Attachments: đính kèm tài liệu bổ sung vào các khóa học và bài học để học viên có thể tải xuống.

- Sensei Course Participants: hiển thị cho khách truy cập trang web của bạn biết có bao nhiêu học viên hiện đang tham gia mỗi khóa học.

- Sensei Share Your Grade: cho phép học viên chia sẻ sự tiến bộ của họ trên mạng xã hội sau khi hoàn thành một bài học hoặc khóa học.

Xem Demo và hướng dẫn


CÁC PHIÊN BẢN:
File
Sensei - WooCommerce Paid Courses - V4.24.0.1.24.0
Sensei - WooCommerce Paid Courses - V4.23.1.1.23.1
Sensei - WooCommerce Paid Courses - V4.22.0.1.22.0
Sensei - WooCommerce Paid Courses - V4.21.0.1.21.0
Sensei - WooCommerce Paid Courses - V4.20.2.1.20.1
Sensei - WooCommerce Paid Courses - V4.20.1.1.20.1
Sensei - WooCommerce Paid Courses - V4.19.2.1.19.2
Sensei - WooCommerce Paid Courses - V4.16.1.1.16.1
Sensei - WooCommerce Paid Courses - V4.15.1.1.15.1
Sensei - WooCommerce Paid Courses - V4.15.0.1.15.1
Sensei - WooCommerce Paid Courses - V4.11.2.1.11.2
Sensei - WooCommerce Paid Courses - V4.9.1.1.9.0
Sensei - WooCommerce Paid Courses - V4.9.0.1.9.0
Sensei - WooCommerce Paid Courses - V4.8.1.1.8.1
Sensei - WooCommerce Paid Courses - V4.8.0.1.8.0
Sensei - WooCommerce Paid Courses - V4.7.1.1.7.1
Sensei - WooCommerce Paid Courses - V4.7.0.1.7.0
Sensei - WooCommerce Paid Courses - V4.6.4.1.6.2
Sensei - WooCommerce Paid Courses - V4.6.3.1.6.2
Sensei - WooCommerce Paid Courses - V4.6.3.1.6.1
Sensei - WooCommerce Paid Courses - V4.6.3.1.6.0
Sensei - WooCommerce Paid Courses - V4.6.0.1.5.0
Sensei - Woo Paid Courses - V4.2.0.1.0.2
SenseiLMS - V4.1.1
Sensei LMS - V4.0.1.2.6.3
Woo Paid Courses - V3.13.3.2.6.2
Sensei Content Drip - V2.1.1
Woo Paid Courses - V3.13.2.2.5.0
WooCommerce Paid Courses - V3.13.0.2.4.0
SenseiShareYourGrade-V2.0.1
SenseiLMSMediaAttachments-V2.0.3
SenseiLMSCourseProgress-V2.0.3
SenseiLMSContentDrip-V2.1.0
SenseiLMSCertificates-V2.2.0
SenseiCourseParticipants-V2.0.2
Sensei LMS Extensions
  • Phiên bản 4.24.0.1.24.0
  • Download 209
  • Dung lượng 14 MB
  • Số phiên bản 35
  • Ngày tạo 06/09/2021
  • Cập nhật 02/05/2024
Vui lòng đăng nhập để tải Plugin & Theme
0 0 Đánh giá
Đánh giá Plugin
Categories:
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem toàn bộ bình luận
×
Chào mừng thành viên mới
0
Bạn cần hỏi thêm về plugin, hãy bình luận.x
()
x