SupportCandy + Premium Addons Pack

14/08/2022| Quản trị viên

Plugin SupportCandy đi kèm với gói Premium Addons sẽ giúp bạn xây dựng một hệ thống phiếu trợ giúp khách hàng hoàn chỉnh, đa tính năng cho website WordPress.

Xem Demo và hướng dẫn


CÁC PHIÊN BẢN:
File
SupportCandy - Woocommerce Integration -V3.0.7
SupportCandy - Usergroup Addon - V3.0.4
SupportCandy - Satisfaction Survey Addon - V3.0.4
SupportCandy - Email Piping Addon - V3.1.0
SupportCandy - EDD Integration Addon - V3.0.2
SupportCandy - Automatic Close Ticket Addon -V3.0.2
SupportCandy - Woocommerce Integration -V3.0.5
SupportCandy - Usergroup Addon- V3.0.3
SupportCandy- Timer Addon -V3.0.2
SupportCandy- SLA Addon -V3.0.1
SupportCandy - Schedule Tickets Addon -V3.0.1
SupportCandy - Satisfaction Survey Addon- V3.0.2
SupportCandy - Reports Addon -V3.0.3
SupportCandy - Private Credentials Addon -V3.0.2
SupportCandy - Print Tickets Addon -V3.0.3
SupportCandy - Knowledgebase Integration -V3.0.2
SupportCandy - GravityForm Integration -V3.0.3
SupportCandy - FAQ Integration Addon -V3.0.2
SupportCandy -Export Ticket Addon -V3.0.3
SupportCandy- Email Piping Addon - V3.0.7
SupportCandy -EDD Integration Addon -V3.0.1
SupportCandy - Canned Reply Addon -V3.0.3
SupportCandy- Assign Agent Rules -V3.0.2
SupportCandy - Agent group Addon -V3.0.1
SupportCandy - Email Piping Addon - V3.0.6
SupportCandy - Automatic Close Ticket Addon - V3.0.1
SupportCandy - Private Credentials Addon - V3.0.1
SupportCandy - Print Tickets Addon - V3.0.2
SupportCandy - Knowledgebase Integration - V3.0.1
SupportCandy - FAQ Integration Addon - V3.0.1
SupportCandy - Export Ticket Addon - V3.0.2
SupportCandy - Email Piping Addon - V3.0.5
SupportCandy - Canned Reply Addon - V3.0.2
SupportCandy - Woocommerce Integration - V3.0.4
SupportCandy - Email Piping Addon - V3.0.4
SupportCandy - Export Ticket Addon - V3.0.1
SupportCandy - Woocommerce Integration - V3.0.3
SupportCandy - Reports Addon - V3.0.2
SupportCandy - Email Piping Addon - V3.0.3
SupportCandy - Woocommerce Integration - V3.0.2
SupportCandy - Satisfaction Survey Addon - V3.0.1
SupportCandy - Print Tickets Addon - V3.0.1
SupportCandy - Email Piping Addon - V3.0.2
SupportCandy - Assign Agent Rules - V3.0.1
SupportCandy - Woocommerce Integration - V3.0.1
SupportCandy - Usergroup Addon - V3.0.1
SupportCandy - Usergroup Addon - V3.0.0
SupportCandy - TimerAddon - V3.0.1
SupportCandy - TimerAddon - V3.0.0
SupportCandy - SLA Addon - V3.0.0
SupportCandy - Schedule Tickets Addon - V3.0.0
SupportCandy - Satisfaction Survey Addon - V3.0.0
SupportCandy - Reports Addon - V3.0.0
SupportCandy - Private Credentials Addon - V3.0.0
SupportCandy - Print Tickets Addon - V3.0.0
SupportCandy - Knowledgebase Integration - V3.0.0
SupportCandy - GravityForm Integration - V3.0.0
SupportCandy -FAQ Integration Addon - V3.0.0
SupportCandy - Export Ticket Addon - V3.0.0
SupportCandy - Email Piping Addon - V3.0.1
SupportCandy - EDD Integration Addon - V3.0.0
SupportCandy - Canned Reply Addon - V3.0.1
SupportCandy - Automatic Close Ticket Addon - V3.0.0
SupportCandy - Assign Agent Rules - V3.0.0
SupportCandy - Agentgroup Addon - V3.0.0
SupportCandy + Premium Addons Pack
  • Phiên bản 3.0.1
  • Download 170
  • Dung lượng 7 MB
  • Số phiên bản 65
  • Ngày tạo 14/08/2022
  • Cập nhật 06/03/2023
Vui lòng đăng nhập để tải Plugin & Theme
0 0 Đánh giá
Đánh giá Plugin
Categories:
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem toàn bộ bình luận
×
Chào mừng thành viên mới
0
Bạn cần hỏi thêm về plugin, hãy bình luận.x
()
x