SupportCandy + Premium Addons Pack

14/08/2022| Quản trị viên

Plugin SupportCandy đi kèm với gói Premium Addons sẽ giúp bạn xây dựng một hệ thống phiếu trợ giúp khách hàng hoàn chỉnh, đa tính năng cho website WordPress.

Xem Demo và hướng dẫn


CÁC PHIÊN BẢN:
File
Support Candy - Email Piping Addon - V3.2.0
Support Candy - Woocommerce Integration - V3.1.5
Support Candy - Usergroup Addon - V3.1.3
Support Candy - Timer Addon - V3.1.2
Support Candy - SLA Addon - V3.1.0
Support Candy - Schedule Tickets Addon - V3.0.5
Support Candy - Satisfaction Survey Addon - V3.1.3
Support Candy - Private Credentials Addon - V3.0.7
Support Candy - GravityForm Integration - V3.1.0
Support Candy - Email Piping Addon - V3.1.9
Support Candy - EDD Integration - V3.0.8
Support Candy - Woocommerce Integration - V3.1.4
Support Candy - Usergroup Addon - V3.1.2
Support Candy - Timer Addon - V3.1.1
Support Candy - SLA Addon - V3.0.9
Support Candy - Schedule Tickets Addon - V3.0.4
Support Candy - Satisfaction Survey Addon - V3.1.2
Support Candy - Reports Addon - V3.0.9
Support Candy - Private Credentials Addon - V3.0.6
Support Candy - Print Tickets Addon - V3.0.8
Support Candy - Knowledgebase Integration - V3.0.5
Support Candy - Gravity Form Integration - V3.0.9
Support Candy - FAQ Integration Addon - V3.0.4
Support Candy - Email Piping Addon - V3.1.8
Support Candy - EDD Integration Addon - V3.0.7
Support Candy - Canned Reply Addon - V3.0.7
Support Candy - Automatic Close Ticket Addon - V3.0.6
Support Candy - Assign Agent Rules - V3.0.6
Support Candy - Agentgroup Addon - V3.0.5
Support Candy - Email Piping Addon - V3.1.6
Support Candy - Canned Reply Addon - V3.0.6
Support Candy - Woocommerce Integration - V3.1.2
Support Candy - User group - V3.0.9
Support Candy - Timer Addon - V3.0.7
Support Candy - SLA Addon - V3.0.5
Support Candy - Satisfaction Survey - V3.0.8
Support Candy - Print Tickets Addon - V3.0.7
Support Candy - Gravity Form Integration - V3.0.7
Support Candy - Export Ticket - V3.0.6
Support Candy - Email Piping Addon - V3.1.4
Support Candy - EDD Integration - V3.0.5
SupportCandy-CannedReply-V3.0.5_PhanmemAK.zip
SupportCandy - Woocommerce Integration - V3.1.1
SupportCandy - Usergroup Addon - V3.0.8
SupportCandy - Timer Addon - V3.0.6
SupportCandy - Satisfaction Survey Addon - V3.0.7
SupportCandy - Print Tickets Addon - V3.0.6
SupportCandy - Export Ticket - V3.0.5
SupportCandy - Email Piping Addon - V3.1.3
SupportCandy - Automatic Close Ticket - V3.0.5
SupportCandy - Agentgroup Addon- V3.0.3
SupportCandy - Woocommerce Integration - V3.1.0
SupportCandy - Timer Addon - V3.0.5
SupportCandy - SLA Addon - V3.0.4
SupportCandy - Schedule Tickets Addon - V3.0.3
SupportCandy - Satisfaction Survey Addon - V3.0.6
SupportCandy - Reports Addon - V3.0.6
SupportCandy - Private Credentials Addon - V3.0.5
SupportCandy - Print Tickets Addon - V3.0.5
SupportCandy - Knowledgebase Integration - V3.0.3
SupportCandy - Automatic Close Ticket Addon - V3.0.4
SupportCandy - Assign Agent Rules - V3.0.4
SupportCandy - Usergroup Addon - V3.0.7
SupportCandy - GravityForm Integration - V3.0.6
SupportCandy - FAQ Integration - V3.0.3
SupportCandy - Export Ticket Addon - V3.0.4
SupportCandy - Email Piping Addon - V3.1.2
SupportCandy - EDD Integration - V3.0.4
SupportCandy - Canned Reply - V3.0.4
SupportCandy - Agent group Addon - V3.0.2
SupportCandy - Woocommerce Integration - V3.0.9
SupportCandy - Usergroup Addon - V3.0.6
SupportCandy - Timer Addon - V3.0.4
SupportCandy - SLA Addon - V3.0.3
SupportCandy - Satisfaction Survey Addon - V3.0.5
SupportCandy - EDD Integration Addon - V3.0.3
SupportCandy - Assign Agent Rules - V3.0.3
SupportCandy - Woocommerce Integration -V3.0.8
SupportCandy - Usergroup Addon - V3.0.5
SupportCandy - Private Credentials Addon - V3.0.4
SupportCandy - Print Tickets Addon - V3.0.4
SupportCandy - Email Piping Addon - V3.1.1
SupportCandy - Automatic Close Ticket Addon - V3.0.3
SupportCandy - GravityForm Integration - V3.0.5
SupportCandy - Woocommerce Integration -V3.0.7
SupportCandy - Usergroup Addon - V3.0.4
SupportCandy - Satisfaction Survey Addon - V3.0.4
SupportCandy - Email Piping Addon - V3.1.0
SupportCandy - EDD Integration Addon - V3.0.2
SupportCandy - Automatic Close Ticket Addon -V3.0.2
SupportCandy - Woocommerce Integration -V3.0.5
SupportCandy - Usergroup Addon- V3.0.3
SupportCandy- Timer Addon -V3.0.2
SupportCandy- SLA Addon -V3.0.1
SupportCandy - Schedule Tickets Addon -V3.0.1
SupportCandy - Satisfaction Survey Addon- V3.0.2
SupportCandy - Reports Addon -V3.0.3
SupportCandy - Private Credentials Addon -V3.0.2
SupportCandy - Print Tickets Addon -V3.0.3
SupportCandy - Knowledgebase Integration -V3.0.2
SupportCandy - GravityForm Integration -V3.0.3
SupportCandy - FAQ Integration Addon -V3.0.2
SupportCandy -Export Ticket Addon -V3.0.3
SupportCandy- Email Piping Addon - V3.0.7
SupportCandy -EDD Integration Addon -V3.0.1
SupportCandy - Canned Reply Addon -V3.0.3
SupportCandy- Assign Agent Rules -V3.0.2
SupportCandy - Agent group Addon -V3.0.1
SupportCandy - Email Piping Addon - V3.0.6
SupportCandy - Automatic Close Ticket Addon - V3.0.1
SupportCandy - Private Credentials Addon - V3.0.1
SupportCandy - Print Tickets Addon - V3.0.2
SupportCandy - Knowledgebase Integration - V3.0.1
SupportCandy - FAQ Integration Addon - V3.0.1
SupportCandy - Export Ticket Addon - V3.0.2
SupportCandy - Email Piping Addon - V3.0.5
SupportCandy - Canned Reply Addon - V3.0.2
SupportCandy - Woocommerce Integration - V3.0.4
SupportCandy - Email Piping Addon - V3.0.4
SupportCandy - Export Ticket Addon - V3.0.1
SupportCandy - Woocommerce Integration - V3.0.3
SupportCandy - Reports Addon - V3.0.2
SupportCandy - Email Piping Addon - V3.0.3
SupportCandy - Woocommerce Integration - V3.0.2
SupportCandy - Satisfaction Survey Addon - V3.0.1
SupportCandy - Print Tickets Addon - V3.0.1
SupportCandy - Email Piping Addon - V3.0.2
SupportCandy - Assign Agent Rules - V3.0.1
SupportCandy - Woocommerce Integration - V3.0.1
SupportCandy - Usergroup Addon - V3.0.1
SupportCandy - Usergroup Addon - V3.0.0
SupportCandy - TimerAddon - V3.0.1
SupportCandy - TimerAddon - V3.0.0
SupportCandy - SLA Addon - V3.0.0
SupportCandy - Schedule Tickets Addon - V3.0.0
SupportCandy - Satisfaction Survey Addon - V3.0.0
SupportCandy - Reports Addon - V3.0.0
SupportCandy - Private Credentials Addon - V3.0.0
SupportCandy - Print Tickets Addon - V3.0.0
SupportCandy - Knowledgebase Integration - V3.0.0
SupportCandy - GravityForm Integration - V3.0.0
SupportCandy -FAQ Integration Addon - V3.0.0
SupportCandy - Export Ticket Addon - V3.0.0
SupportCandy - Email Piping Addon - V3.0.1
SupportCandy - EDD Integration Addon - V3.0.0
SupportCandy - Canned Reply Addon - V3.0.1
SupportCandy - Automatic Close Ticket Addon - V3.0.0
SupportCandy - Assign Agent Rules - V3.0.0
SupportCandy - Agentgroup Addon - V3.0.0
SupportCandy + Premium Addons Pack
  • Phiên bản 3.0.1
  • Download 195
  • Dung lượng 7 MB
  • Số phiên bản 149
  • Ngày tạo 14/08/2022
  • Cập nhật 11/06/2024
Vui lòng đăng nhập để tải Plugin & Theme
0 0 Đánh giá
Đánh giá Plugin
Categories:
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem toàn bộ bình luận
×
Chào mừng thành viên mới
0
Bạn cần hỏi thêm về plugin, hãy bình luận.x
()
x