WP Sheet Editor Premium + Addons

27/08/2022| Quản trị viên

Việc chỉnh sửa bài viết mặc định, trang và các loại bài viết khác trong WordPress là rất khó, bạn cần mở rất nhiều trang, nhấp chuột nhiều lần và mất rất nhiều thời gian. Với Plugin WP Sheet Editor Premium, bạn có thể chỉnh sửa mọi loại bài viết trong một bảng một cách dễ dàng.

Xem Demo và hướng dẫn


CÁC PHIÊN BẢN:
File
WP Sheet Editor - WooCommerce Products Premium Addon - V1.8.13
WP Sheet Editor - WooCommerce Orders Addon - V1.3.15
WP Sheet Editor - WooCommerce Coupons Premium Addon - V1.3.50
WP Sheet Editor - Users Premium Addon - V1.5.35
WP Sheet Editor - Events Pro Addon - V1.1.31
WP Sheet Editor - Editable Frontend Tables - V2.4.37
WP Sheet Editor - EDD Downloads Pro Addon - V1.0.71
WP Sheet Editor - Custom Tables Pro Addon - V1.2.17
WP Sheet Editor - Comments Pro Addon - V1.1.32
WP Sheet Editor - Taxonomy Terms Pro - V1.7.15
WP Sheet Editor - Post Types Premium - V2.25.10
WP Sheet Editor - Media Library Premium Addon - V1.10.12
WP Sheet Editor Bulk Edit - GiveWP Forms Pro - V1.0.60
WP Sheet Editor - WooCommerce Orders Addon - V1.3.11
WP Sheet Editor - WooCommerce Coupons - V1.3.46
WP Sheet Editor - Users Premium Addon - V1.5.31
WP Sheet Editor - Taxono myTerms Pro - V1.7.11
WP Sheet Editor Premium - V2.25.9
WP Sheet Editor - Media Library Premium - V1.10.11
WP Sheet Editor - Events Pro Addon - V1.1.27
WP Sheet Editor - Editable Frontend Tables - V2.4.33
WP Sheet Editor - EDD Downloads Pro - V1.0.67
WP Sheet Editor - Custom Tables Pro Addon - V1.2.13
WP Sheet Editor - Comments Pro Addon - V1.1.28
WP Sheet Editor - Bulk Edit GiveWP Forms Pro - V1.0.56
WP Sheet Editor - WooCommerce Products Premium Addon - V1.8.9
WP Sheet Editor - WooCommerce Products Premium - V1.8.8
WP Sheet Editor - WooCommerce Orders Addon - V1.3.10
WP Sheet Editor - WooCommerce Coupons Premium - V1.3.45
WP Sheet Editor - Users Premium - V1.5.30
WP Sheet Editor - Taxonomy Terms Pro - V1.7.10
WP SheetEditor Premium - V2.25.8
WP SheetEditor - Media Library Premium - V1.10.10
WP Sheet Editor - Events Pro Addon - V1.1.26
WP Sheet Editor - Editable Frontend Tables - V2.4.32
WP Sheet Editor - EDD Downloads Pro - V1.0.66
WP Sheet Editor - Custom Tables Pro - V1.2.12
WP Sheet Editor - Bulk Edit GiveWP Forms Pro - V1.0.55
WP Sheet Editor - Bulk Edit Categories Tags and Taxonomies - V1.5.27
WP Sheet Editor - WooCommerce Products Premium - V1.8.7
WP Sheet Editor - WooCommerce Orders Addon - V1.3.9
WP Sheet Editor - WooCommerce Coupons - V1.3.44
WP Sheet Editor - Users Premium Addon - V1.5.29
WP Sheet Editor - Taxonomy Terms Pro - V1.7.9
WP Sheet Editor - Post Types Premium - V2.25.7
WP Sheet Editor - Media Library Premium - V1.10.9
WP Sheet Editor - Events Pro - V1.1.25
WP Sheet Editor - Editable Frontend Tables - V2.4.31
WP Sheet Editor - EDD Downloads - V1.0.65
WP Sheet Editor - Custom Tables Pro - V1.2.11
WP Sheet Editor -Comments Pro - V1.1.26
WP Sheet Editor - Bulk Edit GiveWP Forms Pro - V1.0.54
WP Sheet Editor - WooCommerce Products - V1.8.6
WP Sheet Editor - WooCommerce Orders - V1.3.8
WP Sheet Editor - WooCommerce Coupons - V1.3.43
WP Sheet Editor - Users Addon - V1.5.28
WP Sheet Editor - Taxonomy Terms - V1.7.8
WP Sheet Editor - Media Library - V1.10.8
WP Sheet Editor - Events Addon - V1.1.24
WP Sheet Editor - Editable Frontend Tables - V2.4.30
WP Sheet Editor - EDD Downloads - V1.0.64
WP Sheet Editor - Custom Tables Pro - V1.2.10
WP Sheet Editor - Comments Addon - V1.1.25
WP Sheet Editor Premium - V2.25.6
WP Sheet Editor Bulk Edit - GiveWP Forms Pro - V1.0.53
WP Sheet Editor - Bulk Edit Give WPForms Pro - V1.0.50
WP Sheet Editor - WooCommerce Products Premium - V1.8.2
WP Sheet Editor - WooCommerce Orders Addon - V1.3.4
WP Sheet Editor - WooCommerce Coupons Premium - V1.3.39
WP Sheet Editor - Users Premium - V1.5.24
WP Sheet Editor - Taxonomy Terms Pro - V1.7.4
WP Sheet Editor Premium - V2.25.2
WP Sheet Editor - Media Library Premium Addon - V1.10.4
WP Sheet Editor - Events Pro Addon - V1.1.20
WP Sheet Editor - Editable Frontend Tables - V2.4.26
WP Sheet Editor - EDD Downloads Pro - V1.0.60
WP Sheet Editor - Custom Tables Pro Addon - V1.2.6
WP Sheet Editor - Comments Pro Addon - V1.1.21
WP Sheet Editor - WooCommerce Products Premium Addon - V1.8.1
WP Sheet Editor - WooCommerce Orders Addon - V1.3.3
WP Sheet Editor - WooCommerce Coupons Premium Addon - V1.3.38
WP Sheet Editor-Users Premium Addon - V1.5.23
WP Sheet Editor Premium - V2.25.1
WP Sheet Editor - Media Library Premium Addon - V1.10.3
WP Sheet Editor - Events Pro Addon - V1.1.19
WP Sheet Editor - Editable Frontend Tables - V2.4.25
WP Sheet Editor - EDD Downloads Pro Addon - V1.0.59
WP Sheet Editor - Custom Tables Pro Addon - V1.2.5
WP Sheet Editor- WooCommerce Products Premium Addon- V1.8.0
WP Sheet Editor- WooCommerce Orders Addon -V1.3.2
WP Sheet Editor- WooCommerce Coupons Premium Addon- V1.3.37
WP Sheet Editor -Users Premium Addon -V1.5.22
WP Sheet Editor -Events Pro Addon- V1.1.18
WP Sheet Editor -Editable Frontend Tables- V2.4.24
WP Sheet Editor- EDD Downloads Pro Addon -V1.0.58
WP Sheet Editor- Custom Tables Pro Addon- V1.2.4
WP Sheet Editor Premium -V2.25.0
WP Sheet Editor- Media Library Premium Addon -V1.10.2
WP Sheet Editor - WooCommerce Orders Addon - V1.3.1
WP Sheet Editor - WooCommerce Coupons Premium Addon - V1.3.36
WP Sheet Editor Premium - V2.24.21
WP Sheet Editor - Media Library Premium Addon - V1.10.1
WP Sheet Editor - Events Pro Addon - V1.1.17
WP Sheet Editor - Custom Tables Pro Addon - V1.2.3
WP Sheet Editor - WooCommerce Products Premium Addon - V1.7.21
WP Sheet Editor - Users Premium Addon- V1.5.21
WP Sheet Editor - Editable Frontend Tables - V2.4.23
WP Sheet Editor - EDD Downloads Pro Addon - V1.0.57
WP Sheet Editor - WooCommerce Products Premium - V1.7.20
WP Sheet Editor - Users Premium - V1.5.20
WP Sheet Editor - Editable Frontend Tables - V2.4.22
WP Sheet Editor - EDD Downloads Pro - V1.0.56
WP Sheet Editor - Comments Pro - V1.1.17
WP Sheet Editor - WooCommerce Products Premium Addon - V1.7.19
WP Sheet Editor - WooCommerce Orders Addon - V1.2.29
WP Sheet Editor - WooCommerce Coupons Premium Addon - V1.3.34
WP Sheet Editor - Users Premium Addon - V1.5.19
WP Sheet Editor - Taxonomy Terms Pro - V1.5.26
WP Sheet Editor - Post Types Premium - V2.24.18
WP Sheet Editor - Media Library Premium Addon - V1.9.17
WP Sheet Editor - Events Pro Addon- V1.1.15
WP Sheet Editor - Editable Frontend Tables - V2.4.21
WP Sheet Editor - EDD Downloads Pro Addon - V1.0.55
WP Sheet Editor - Custom Tables Pro Addon - V1.2.1
WP Sheet Editor - Comments Pro Addon - V1.1.16
WP Sheet Editor - Bulk Edit GiveWP Forms Pro - V1.0.40.1
WP Sheet Editor - Bulk Edit Categories Tags and Taxonomies - V1.5.26
Phiên bản 2.24.19
Phiên bản 2.24.17
Phiên bản 2.24.16
WP Sheet Editor Premium + Addons
  • Phiên bản 2.25.9
  • Download 177
  • Dung lượng 5 MB
  • Số phiên bản 130
  • Ngày tạo 27/08/2022
  • Cập nhật 01/04/2024
Vui lòng đăng nhập để tải Plugin & Theme
0 0 Đánh giá
Đánh giá Plugin
Categories:
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Bầu chọn nhiều
Inline Feedbacks
Xem toàn bộ bình luận

duc vu
duc vu
07/05/2023 01:33

cám ơn nhiều, rất hữu ích

×
Chào mừng thành viên mới
1
0
Bạn cần hỏi thêm về plugin, hãy bình luận.x
()
x