WPForms Features & Addons

04/08/2023| Quản trị viên

WPForms là một trong các plugin biểu mẫu WordPress tốt nhất. WPForms Features & Addons là các tính năng bổ sung giúp WPForms trở thành trình tạo biểu mẫu WordPress thân thiện và mạnh mẽ nhất trên thị trường.

Nếu cần thêm addon nào ngoài danh sách này, khách hàng có thể để lại bình luận bên dưới hoặc gửi ticket yêu cầu.

Xem Demo và hướng dẫn


CÁC PHIÊN BẢN:
File
WPForms - Post Submissions Addon - V1.6.0
WPForms - Field Icons - V3.0
WPForms - Surveys and Polls - V1.13.0
WPForms - Signature Addon - V1.10.0
WPForms - Save and Resume Addon - V1.10.0
WPForms - Zapier Addon - V1.6.0
WPForms - Geolocation Addon - V2.9.0
WPForms Form - Pages Addon - V1.10.0
WPForms - Conversational Forms Addon - V1.15.0
WPForms - User Registration - V2.6.0
WPForms - Sales force Addon - V1.3.0
WPForms - Save and Resume Addon - V1.9.1
WPForms - Form Pages Addon - V1.9.0
WPForms - Save and Resume Addon - V1.9.0
WPForms - Form Abandonment Addon - V1.11.0
WPForms - Conversational Forms Addon - V1.14.0
WPForms - Save and Resume Addon - V1.8.0
WPForms - Google Sheets - V2.0.1
WPForms - User Registration - V2.5.0
WPForms - Signature Addon - V1.9.0
WPForms - Geolocation Addon - V2.8.0
WPForms - FormPages Addon - V1.8.0
WPForms - Conversational Forms Addon - V1.13.0
WPForms - User Registration - V2.4.0
WPForms - UserJourney Addon - V1.2.0
WPForms - Save and Resume Addon - V1.7.0
WPForms - Geolocation Addon - V2.7.0
WPForms - Form Locker Addon - V2.6.0
WPForms - Surveys and Polls - V1.12.0
WPForms - Signature Addon - V1.8.0
WPForms - Sendinblue Addon - V1.3.0
WPForms Form - Abandonment Addon - V1.9.0
WPForms - Save and Resume - V1.6.0
WPForms - Post Submissions - V1.5.0
WP Forms - Webhooks Addon - V1.3.0
WPForms Pro - V1.8.3.2
WPForms - Form Pages Addon - V1.7.0
WPForms - Custom Captcha Addon - V1.8.0
WPForms - Conversational Forms Addon - V1.12.0
WPForms - User Journey Addon - V1.1.0
WPForms - User Registration - V2.2.0
WPForms - Zapier Addon - V1.4.0
WPForms - User Registration - V2.1.2
WPForms - User Registration - V2.1.0
WPForms - Surveys and Polls - V1.11.0
WPForms - Surveys and Polls - V1.10.0
WPForms - Surveys and Polls - V1.8.0
WPForms - Signature Addon - V1.7.0
WPForms - Signature Addon - V1.6.0
WPForms - Signature Addon - V1.5.0
WPForms - Save and Resume Addon - V1.5.0
WPForms - Save and Resume Addon - V1.4.1
WPForms - Post Submissions Addon - V1.4.0
WPForms - Offline Forms - V1.2.3
WPForms - Multilingual WPML Addon - V0.3.4
WPForms - Google Sheets - V1.0.0
WPForms - Form Templates Pack Addon - V1.2.2
WPForms - Form Abandonment Addon - V1.7.1
WPForms - Drip Addon - V1.5.0
WPForms - Custom Captcha Addon - V1.7.0
WPForms - Custom Captcha Addon - V1.6.0
WPForms - Custom Captcha Addon - V1.5.0
WPForms - Custom Captcha Addon - V1.4.0
WPForms - Conversational Forms Addon - V1.11.0
WPForms - Conversational Forms Addon - V1.10.0
WPForms - Conversational Forms Addon -V1.9.0
WPForms Features & Addons
  • Phiên bản All addons
  • Download 115
  • Dung lượng 1 MB
  • Số phiên bản 66
  • Ngày tạo 04/08/2023
  • Cập nhật 19/05/2024
Vui lòng đăng nhập để tải Plugin & Theme
0 0 Đánh giá
Đánh giá Plugin
Categories:
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem toàn bộ bình luận
×
Chào mừng thành viên mới
0
Bạn cần hỏi thêm về plugin, hãy bình luận.x
()
x