Quản lý dự án

Plugin tạo chức năng quản lý dự án

wProject + Full Addons

wProject + Full Addons

wProject là một plugin hệ thống quản lý dự án thông tin được xây dựng trên nền WordPress, kết hợp với biểu đồ quản lý ...
Tải xuống
Projectopia

Projectopia

Nếu bạn muốn quản lý các dự án, công việc trên một Website WordPress, thì Plugin Projectopia có thể cung cấp tất cả các công ...
Tải xuống
×
Chào mừng thành viên mới