Quản lý người dùng

Plugin quản lý thành viên, người dùng

PublishPress Revisions Pro

PublishPress Revisions Pro

Plugin PublishPress Revisions Pro cho phép bạn gửi, kiểm duyệt, phê duyệt và lên lịch bài viết. Người dùng của bạn có thể cập nhật ...
Tải xuống
Meta Box Frontend Submission

Meta Box Frontend Submission

Meta Box Frontend Submission là một tiện ích mở rộng cho Plugin Meta Box, cho phép các nhà phát triển tạo các biểu mẫu tùy ...
Tải xuống
Meta Box User Profile

Meta Box User Profile

Meta Box User Profile là một phần mở rộng của plugin Meta Box cho phép bạn tạo đăng ký, đăng nhập và chỉnh sửa các ...
Tải xuống
Follow My Blog Post

Follow My Blog Post

Plugin Follow My Blog Post cho phép khách truy cập theo dõi các thay đổi trên trang web của bạn đối với bài viết, trang, ...
Tải xuống
YITH WooCommerce Customize My Account Page Premium

YITH WooCommerce Customize My Account Page Premium

My Account (Trang Tài khoản của tôi) là một trong những phần được truy cập nhiều nhất trên một trang thương mại điện tử. Người ...
Tải xuống
PublishPress Authors Pro

PublishPress Authors Pro

Plugin PublishPress Authors Pro có chức năng thêm nhiều tác giả vào một bài đăng WordPress. Bạn có thể tạo nhiều tác giả, đồng tác ...
Tải xuống
Premium Age Verification Restriction

Premium Age Verification Restriction

Plugin Premium Age Verification Restriction sẽ giới hạn độ tuổi phù hợp để mua hàng hoặc sử dụng các dịch vụ trên trang web WordPress ...
Tải xuống
WP Membership

WP Membership

WP Membership là Plugin quản lý quyền thành viên nâng cao, với các tính năng chính như: dịch theo ngôn ngữ của bạn, cổng thanh ...
Tải xuống
Nextend Social Login PRO

Nextend Social Login PRO

Plugin Nextend Social Login PRO giúp khách truy cập có thể đăng ký bằng các tài khoản mạng xã hội của họ như Facebook, Twitter, ...
Tải xuống
YITH WooCommerce Automatic Role Changer

YITH WooCommerce Automatic Role Changer

Plugin YITH WooCommerce Automatic Role Changer tự động thay đổi vai trò của người dùng dựa trên việc mua một sản phẩm cụ thể hoặc ...
Tải xuống
×
Chào mừng thành viên mới