Quản lý nhóm

Plugin quản lý nhóm, đội (team)

s2Member Pro

s2Member Pro

s2Member Pro là một plugin WordPress bảo vệ nội dung và cung cấp giải pháp thanh toán cho người dùng. Nó cho phép bạn bảo ...
Tải xuống
Teams for WooCommerce Memberships

Teams for WooCommerce Memberships

Plugin Teams for WooCommerce Memberships cung cấp cho bạn khả năng bán sản phẩm cho các đội, công ty, nhóm hoặc gia đình thay vì ...
Tải xuống
Game Planner

Game Planner

Game Planner là một plugin WordPress cho phép bạn tổ chức các sự kiện cho các trò chơi trực tuyến nhiều người chơi. Xem Demo ...
Tải xuống
MemberPress Premium

MemberPress Premium

MemberPress là một Plugin quản lý thành viên WordPress dễ sử dụng. MemberPress sẽ cung cấp cho bạn khả năng tạo, quản lý và theo ...
Tải xuống
Creative Team Showcase

Creative Team Showcase

Creative Team Showcase là plugin giới thiệu các thành viên trong nhóm, cung cấp 6 cài đặt trước sáng tạo với nhiều tùy chọn cho ...
Tải xuống
TeamPress

TeamPress

TeamPress là một plugin Wordpress giúp bạn tạo thông tin về các thành viên, nhân viên trong nhóm của mình bao gồm tên, hình ảnh, ...
Tải xuống
The Team Pro

The Team Pro

AWSM Team Pro là plugin WordPress linh hoạt nhất hiện có để tạo và quản lý trang Nhóm của bạn. Xem Demo và hướng dẫn ...
Tải xuống
User Activity Log PRO

User Activity Log PRO

User Activity Log Pro Plugin là một hệ thống giám sát mạnh mẽ để theo dõi người dùng và hoạt động nhóm. Nó giúp bạn ...
Tải xuống
ARMember

ARMember

ARMember là plugin quản lý thành viên WordPress, một giải pháp để bán các gói đăng ký người dùng với nhiều chức năng hiện đại ...
Tải xuống
WP Project Manager Pro

WP Project Manager Pro

Plugin WP Project Manager Pro là một bộ công cụ mạnh mẽ để quản lý làm việc theo nhóm và theo dõi, báo cáo tiến ...
Tải xuống
×
Chào mừng thành viên mới