TranslatePress Pro

16/08/2020| Quản trị viên

TranslatePress một Plugin dịch trang web WordPress của bạn trực tiếp từ giao diện người dùng, với sự hỗ trợ đầy đủ cho WooCommerce, các theme phức tạp và trình tạo trang web.

Xem Demo và hướng dẫn


CÁC PHIÊN BẢN:
File
TranslatePress Pro - V2.7.4 + Business - V1.3.8
TranslatePress Pro - V2.7.3 + Business - V1.3.8
TranslatePress Pro - V2.7.2 + Business - V1.3.7
TranslatePress Pro - V2.7.1 + Business - V1.3.7
TranslatePress Pro - Key
TranslatePress Pro - V2.6.9 + Business - V1.3.7
TranslatePress Pro - V2.6.6 + Business - V1.3.6
TranslatePress Pro - V2.6.4 + Business - V1.3.5
TranslatePress Pro - V2.6.0 + Business - V1.3.1
TranslatePress Pro - V2.5.8 + Business -V1.3.1
TranslatePress Pro - V2.5.7 + Business - V1.3.0
TranslatePress Pro -V2.5.1 + Business -V1.2.6
Phiên bản 2.4.7
TranslatePress Pro - V2.4.6 + Business - V1.2.4
TranslatePress Pro V2.4.4
TranslatePress Pro- V2.4.3 & Business-V1.2.3
TranslatePress Pro - V2.4.1
TranslatePress Pro - V2.4.0
TranslatePress Pro - V2.3.9
TranslatePress Pro - V2.3.8
TranslatePress Pro - V2.3.7
Translatepress Business - V1.2.2
TranslatePress Pro - V2.3.6
Translatepress Business - V1.2.1
TranslatePress Pro - V2.3.5
TranslatePress Pro - V2.3.4
Phiên bản 2.3.3
TranslatePress Pro - V2.3.2 + Business - V1.1.9
TranslatePress Pro - V2.3.1 + Business - V1.1.8
TranslatePress Pro - V2.3.0 + Business - V1.1.7
TranslatePress Pro - V2.2.9 + Business - V1.1.6
TranslatePress Pro - V2.2.8 + Business - V1.1.5
TranslatePressPro-V2.2.7 + Business-V1.1.4
Phiên bản 2.2.5
Phiên bản 2.2.4
TranslatePress-V2.2.3 + Business-V1.1.1
Phiên bản 2.2.2
Phiên bản 2.2.1
TranslatePress Business - V1.1.0
Phiên bản 2.1.8
TranslatePress Business - V1.0.9
Phiên bản 2.1.7
Phiên bản 2.1.6
TranslatePress Business - V1.0.8
Phiên bản 2.1.5
Phiên bản 2.1.4
TranslatePress Business - V1.0.7
TranslatePress Business - V1.0.6
Phiên bản 2.1.3
TranslatePress-Business-V1.0.5
Phiên bản 2.1.2
TranslatePress Business - Addons (08.9.2021)
Phiên bản 2.1.1
Phiên bản 2.1.0
Phiên bản 2.0.8
Phiên bản 2.0.4
Phiên bản 2.0.3 + Addons
Phiên bản 2.0.1 + Addons
Phiên bản 1.8.0
TranslatePress Pro
  • Phiên bản 2.7.4
  • Download 303
  • Dung lượng 3.1MB
  • Số phiên bản 59
  • Ngày tạo 16/08/2020
  • Cập nhật 03/04/2024
Vui lòng đăng nhập để tải Plugin & Theme
0 0 Đánh giá
Đánh giá Plugin
Categories:
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem toàn bộ bình luận
×
Chào mừng thành viên mới
0
Bạn cần hỏi thêm về plugin, hãy bình luận.x
()
x