Danh mục

Speaker

Speaker

Speaker là một Plugin WordPress được thiết kế để chuyển đổi nội dung trang web thành giọng nói. Plugin sử dụng công nghệ máy học ...
Tải xuống
Voicer

Voicer

Voiсer là một Plugin WordPress có chức năng chuyển đổi văn bản thành giọng nói. Plugin sử dụng công nghệ máy học và trí tuệ ...
Tải xuống
×
Chào mừng thành viên mới