Nên sử dụng Plugin bảo mật nào?

0
0

Thấy trên phanmemak.com có rất nhiều plugin bảo mật. Tôi đang phân vân không biết nên dùng plugin nào cho phù hợp với website tin tức.

Dùng 2 plugin bảo mật trên cùng 1 trang có hiệu quả không?

  • Bạn phải đăng nhập để đặt và trả lời câu hỏi.
0
0

Chỉ nên dùng 1 plugin bảo mật thôi nha bạn, lạm dụng sẽ khiến trang của bạn xung đột, chạy chậm hơn đấy.

Mình đang dùng thằng Wordfence

  • Bạn phải đăng nhập để đặt và trả lời câu hỏi.
0
0

Chỉ nên dùng 1 plugin bảo mật thôi nha bạn, lạm dụng sẽ khiến trang của bạn xung đột, chạy chậm hơn đấy.

Mình đang dùng thằng Wordfence

  • Bạn phải đăng nhập để đặt và trả lời câu hỏi.
Hiển thị 2 kết quả
Câu trả lời của bạn

Vui lòng để trả lời.