Tạo bản đồ cho các cửa hàng chi nhánh trên WordPress?

0
0

Mình có các cửa hàng chi nhánh ở các huyện và thị trấn. Cho mình hỏi là bây giờ mình muốn tạo 1 bản đồ để giới thiệu các chi nhánh này thì có thể dùng plugin nào là tốt nhất ạ?

  • Bạn phải đăng nhập để đặt và trả lời câu hỏi.
0
0

Có nhiều plugin để làm điều này lắm ạ. Bạn có thể dùng thử WordPress Store Locator hoặc Agile Store Locator.

  • Bạn phải đăng nhập để đặt và trả lời câu hỏi.
Hiển thị 1 kết quả
Câu trả lời của bạn

Vui lòng để trả lời.