MonsterInsights Pro + Addons

19/06/2022| Quản trị viên

MonsterInsights Pro là Plugin Google Analytics tốt nhất dành cho WordPress. Nó bao gồm vô số tính năng để trở thành plugin phân tích  dữ liệu người dùng website thân thiện và mạnh mẽ nhất trên thị trường.

Xem Demo và hướng dẫn


CÁC PHIÊN BẢN:
File
Phiên bản 8.26.0
Monster Insights - User Journey Addon - V1.1.4
Monster Insights - eCommerce Tracking Addon - V8.5.4
Phiên bản 8.25.0
Monster Insights - Forms Addon - V2.3.2
Monster Insights - Media Tracking Addon - V1.1.2
Monster Insights - eCommerce Tracking Addon - V8.5.3
Phiên bản 8.23.1 (Fixed) + Addons
Monster Insights Pro - Key
Monster Insights - Forms Addon - V2.3.1
Monster Insights - User Journey Addon - V1.1.3
Phiên bản 8.23.1
Monster Insights - eCommerce Tracking Addon - V8.5.2
MonsterInsights - User Journey Addon - V1.1.2
MonsterInsights - Media Tracking Addon - V1.1.1
MonsterInsights - eCommerce Tracking Addon - V8.5.1
Phiên bản 8.22.0
Phiên bản 8.20.2
Phiên bản 8.20.1
MonsterInsights Plus - V8.19.0
MonsterInsights - eCommerce Tracking Addon - V8.5.0
MonsterInsights - User Journey Addon - V1.1.0
MonsterInsights - Performance Addon - V1.8.0
MonsterInsights - PageInsights Addon - V1.6.0
MonsterInsights - Media Tracking Addon - V1.1.0
MonsterInsights - Google Optimize Addon - V1.6.0
MonsterInsights - Forms Addon - V2.3.0
MonsterInsights - Custom Dimensions Addon - V2.1.0
MonsterInsights - AMP PageInsights Addon - V1.7.0
MonsterInsights - Ads Tracking Addon - V1.9.0
Phiên bản 8.18
MonsterInsights - Performance Addon - V1.7.4
MonsterInsights - Page Insights Addon - V1.5.4
MonsterInsights - Media Tracking Addon - V1.0.9
MonsterInsights - Forms Addon - V2.2.8
MonsterInsights - eCommerce Tracking Addon - V8.4.0
MonsterInsights - AMP PageInsights - V1.6.4
MonsterInsights - User Journey Addon - V1.0.8
Phiên bản 8.15
Phiên bản 8.14.1
Phiên bản 8.14.0
MonsterInsights- User Journey Addon- V1.0.6
MonsterInsights- User Journey Addon- V1.0.5
Phiên bản 8.11.0
MonsterInsights- Media Tracking Addon- V1.0.5
MonsterInsights -Media Tracking Addon- V1.0.3
MonsterInsights- eCommerce Tracking Addon- V8.3.8
MonsterInsights- AdsTracking Addon- V1.8.0
Phiên bản 8.10.1
Phiên bản 8.10
Phiên bản 8.9.1
Phiên bản 8.9.0
Phiên bản 8.8.2
Phiên bản 8.8.0
Phiên bản 8.7.0
Phiên bản 8.6.0
Phiên bản 8.3.4
Phiên bản 8.3.2
MonsterInsights Pro + Addons
  • Phiên bản 8.26.0
  • Download 271
  • Dung lượng 5.4 MB
  • Số phiên bản 58
  • Ngày tạo 19/06/2022
  • Cập nhật 26/04/2024
Vui lòng đăng nhập để tải Plugin & Theme
0 0 Đánh giá
Đánh giá Plugin
Categories:
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem toàn bộ bình luận
×
Chào mừng thành viên mới
0
Bạn cần hỏi thêm về plugin, hãy bình luận.x
()
x