Perfmatters

11/08/2020| Quản trị viên

Các trang web WordPress tải chậm có tỷ lệ thoát cao hơn và ít chuyển đổi hơn. Plugin perfmatters được tạo bởi các chuyên gia webperf để tăng tốc trang web của bạn!

Xem Demo và hướng dẫn


CÁC PHIÊN BẢN:
File
Phiên bản 2.3.1
Phiên bản 2.3.0
Phiên bản 2.2.9
Phiên bản 2.2.8
Phiên bản 2.2.7
Phiên bản 2.2.6
Phiên bản 2.2.5
Phiên bản 2.2.4
Phiên bản 2.2.3
Phiên bản 2.2.0
Phiên bản 2.1.3
Phiên bản 2.1.1
Phiên bản 2.0.9
Phiên bản 2.0.7
Phiên bản 2.0.6
Phiên bản 2.0.5
Phiên bản 2.0.2
Phiên bản 2.0.0
Phiên bản 1.9.9
Phiên bản 1.9.8
Phiên bản 1.9.5
Phiên bản 1.9.4
Phiên bản 1.9.3
Phiên bản 1.9.2
Phiên bản 1.9.0
Phiên bản 1.8.9
Phiên bản 1.8.8
Phiên bản 1.8.7
Phiên bản 1.8.6
Phiên bản 1.8.5
Phiên bản 1.8.4
Phiên bản 1.8.3
Phiên bản 1.8.1
Phiên bản 1.8.0
Phiên bản 1.7.8
Phiên bản 1.7.6
Phiên bản 1.7.5
Phiên bản 1.7.1
Phiên bản 1.6.9
Phiên bản 1.6.5
Phiên bản 1.5.9
Phiên bản 1.5.8
Perfmatters
  • Phiên bản 2.3.1
  • Download 265
  • Dung lượng 265KB
  • Số phiên bản 42
  • Ngày tạo 11/08/2020
  • Cập nhật 05/07/2024
Vui lòng đăng nhập để tải Plugin & Theme
0 0 Đánh giá
Đánh giá Plugin
Categories:
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem toàn bộ bình luận
×
Chào mừng thành viên mới
0
Bạn cần hỏi thêm về plugin, hãy bình luận.x
()
x