Restrict Content Pro

10/10/2020| Quản trị viên

Restrict Content Pro là một plugin quản lý phân quyền xem nội dung và thành viên cho WordPress. Plugin này cho phép tạo không giới hạn các cấp độ thành viên, bao gồm miễn phí, dùng thử và trả phí. Quản lý thành viên và thông tin đăng ký của họ, theo dõi thanh toán, giảm giá bằng hệ thống mã giảm giá và cung cấp nội dung đặc biệt cho từng cấp thành viên.

Xem Demo và hướng dẫn


CÁC PHIÊN BẢN:
File
Phiên bản 3.5.41
Phiên bản 3.5.40
Restrict Content Pro - Ultimate Member - V1.2.3
Phiên bản 3.5.39
Phiên bản 3.5.38
Phiên bản 3.5.36
Phiên bản 3.5.34
Phiên bản 3.5.32
Phiên bản 3.5.31
Phiên bản 3.5.27
Phiên bản 3.5.25
Phiên bản 3.5.24.1
Phiên bản 3.5.24
Phiên bản 3.5.23.1
Phiên bản 3.5.23
Phiên bản 3.5.22
Phiên bản 3.5.21
Phiên bản 3.5.20
Phiên bản 3.5.19
Phiên bản 3.5.18
Phiên bản 3.5.17
Phiên bản 3.5.16
Phiên bản 3.5.15
Phiên bản 3.5.14
Phiên bản 3.5.13 + Addons
Phiên bản 3.5.12
Phiên bản 3.5.10 + Addons
Phiên bản 3.5.8 + Addons
Phiên bản 3.5.7 + Addons
Phiên bản 3.4.4
Phiên bản 3.4 (Addons)
Restrict Content Pro
  • Phiên bản 3.5.41
  • Download 303
  • Dung lượng 4.5MB
  • Số phiên bản 31
  • Ngày tạo 10/10/2020
  • Cập nhật 25/04/2024
Vui lòng đăng nhập để tải Plugin & Theme
4 1 đánh giá
Đánh giá Plugin
Categories:
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem toàn bộ bình luận
×
Chào mừng thành viên mới
0
Bạn cần hỏi thêm về plugin, hãy bình luận.x
()
x