Ultimate Member + Addons

23/08/2021| Quản trị viên

Plugin Ultimate Member giúp người dùng dễ dàng đăng ký và trở thành thành viên trên trang web của bạn, hoàn hảo để tạo các cộng đồng trực tuyến và trang web thành viên.

Xem Demo và hướng dẫn


CÁC PHIÊN BẢN:
File
Phiên bản 2.8.4
Ultimate Member - Verified Users Addon - V2.2.2
Ultimate Member - User Tags Addon - V2.2.8
Ultimate Member - Profile Completeness Addon - V2.2.9
Ultimate Member - myCRED Addon - V2.2.6
Ultimate Member - WooCommerce Addon - V2.4.1
Ultimate Member - User Reviews Addon - V2.2.6
Ultimate Member - User Photos Addon - V2.1.8
Ultimate Member - Social Activity Addon - V2.3.5
Ultimate Member - Groups Addon - V2.4.5
Ultimate Member - Googlere CAPTCHA Addon - V2.3.6
Ultimate Member - Followers Addon - V2.3.2
Ultimate Member - bbPress Addon - V2.1.7
Ultimate Member - WooCommerce Addon - V2.4.0
Ultimate Member - Verified Users Addon - V2.2.1
Phiên bản 2.8.2
Ultimate Member - Groups Addon - V2.4.4
Ultimate Member - Social Login Addon - V2.5.3
Ultimate Member - Social Activity Addon - V2.3.4
Ultimate Member - Followers Addon - V2.3.1
Ultimate Member - User Locations Addon - V1.1.1
Ultimate Member - User Bookmarks Addon - V2.1.5
Ultimate Member - Profile Tabs Addon - V1.1.0
Ultimate Member - User Photos Addon - V2.1.6
Ultimate Member - Private Messages - V2.3.8
Ultimate Member - Verified Users Addon - V2.2.0
Ultimate Member - UserTags Addon - V2.2.7
Ultimate Member - User Reviews Addon - V2.2.5
Ultimate Member - Social Login Addon - V2.5.2
Ultimate Member - Realtime Notifications Addon - V2.3.5
Ultimate Member - Profile Completeness Addon - V2.2.8
Ultimate Member - Private Content Addon - V2.1.3
Ultimate Member - Notices Addon - V2.1.7
Ultimate Member - myCRED Addon - V2.2.5
Ultimate Member - MailChimp Addon - V2.4.7
Ultimate Member - Groups Addon - V2.4.3
Ultimate Member - Friends Addon - V2.2.9
Ultimate Member - bbPress Addon - V2.1.6
Ultimate Member - Groups Addon - V2.4.2
Ultimate Member - User Photos Addon - V2.1.4
Ultimate Member - WooCommerce Addon - V2.3.7
Ultimate Member - Verified Users Addon - V2.1.9
Ultimate Member - UserTags Addon - V2.2.6
Ultimate Member - User Reviews Addon - V2.2.4
Ultimate Member - Social Login Addon - V2.5.1
Ultimate Member - Social Activity Addon - V2.3.2
Ultimate Member - Realtime Notifications Addon - V2.3.4
Ultimate Member - Profile Completeness Addon - V2.2.7
Ultimate Member - Private Messages Addon - V2.3.6
Ultimate Member - Private Content Addon - V2.1.2
Ultimate Member - Notices Addon - V2.1.6
Ultimate Member -myCRED Addon - V2.2.4
Ultimate Member - MailChimp Addon - V2.4.6
Ultimate Member - Googlere CAPTCHA Addon - V2.3.4
Ultimate Member - Friends Addon - V2.2.8
Ultimate Member - Followers Addon - V2.2.9
Ultimate Member - bbPress Addon - V2.1.5
Phiên bản 2.7.0
Ultimate Member - User Bookmarks Addon - V2.1.4
Ultimate Member - Unsplash Addon - V2.1.1
Ultimate Member - Groups Addon - V2.4.1
Ultimate Member - User Reviews Addon - V2.2.3
Ultimate Member - Private Messages - V2.3.5
Ultimate Member - User Photos Addon - V2.1.3
Ultimate Member - Social Login Addon - V2.5.0
Ultimate Member - Notices Addon - V2.1.5
Ultimate Member - Private Content Addon - V2.1.0
Ultimate Member - Profile Completeness Addon - V2.2.6
Ultimate Member - bbPress Addon - V2.1.4
Ultimate Member - WooCommerce Addon - V2.3.5
Ultimate Member - Friends Addon - V2.2.6
Ultimate Member - MailChimp Addon - V2.4.5
Ultimate Member - WooCommerce Addon - V2.3.4
Ultimate Member - Verified Users Addon - V2.1.7
Phiên bản 2.6.9
Ultimate Member - User Tags Addon - V2.2.4
Ultimate Member - Social Login Addon - V2.4.4
Ultimate Member - Social Activity Addon - V2.3.0
Ultimate Member - Online Users Addon - V2.1.7
Ultimate Member - Notices Addon - V2.1.4
Ultimate Member - Groups Addon - V2.3.3
Ultimate Member - Verified Users Addon - V2.1.6
Phiên bản 2.6.7
Ultimate Member - UserTags Addon - V2.2.3
Ultimate Member - User Notes Addon - V1.0.8
Ultimate Member - User Locations Addon - V1.0.8
Ultimate Member - Unsplash Addon - V2.0.9
Ultimate Member - Terms & Conditions Addon - V2.1.5
Ultimate Member - Mail Chimp Addon - V2.4.4
Ultimate Member - Notices Addon - 2.1.3
Ultimate Member - User Photos Addon - V2.1.2
Ultimate Member - User Bookmarks Addon - V2.1.2
Ultimate Member - Realtime Notifications Addon - V2.3.2
Ultimate Member - MailChimp Addon - V2.4.3
Ultimate Member - Profile Completeness Addon - V2.2.4
Ultimate Member - Online Users Addon - V2.1.6
Ultimate Member - Google reCAPTCHA - V2.3.2
Ultimate Member - Verified Users Addon - V2.1.5
Ultimate Member - Friends Addon - V2.2.5
Ultimate Member - Followers Addon - V2.2.7
Ultimate Member - bbPress Addon - V2.1.3
Ultimate Member - Terms & Conditions Addon - V2.1.4
Ultimate Member - Social Login Addon - V2.4.3
Restrict Content Pro - Ultimate Member - V1.2.2
Ultimate Member - User Bookmarks Addon - V2.1.1
Ultimate Member - User Locations Addon - V1.0.7
Ultimate Member - User Reviews Addon - V2.2.2
Ultimate Member - User Bookmarks Addon - V2.1.0
Ultimate Member - myCRED Addon - V2.2.3
Phiên bản 2.6.0
Ultimate Member - User Tags Addon - V2.2.1
Ultimate Member - User Photos Addon - V2.1.1
Ultimate Member - Unsplash Addon - V2.0.8
Ultimate Member - Terms & Conditions Addon - V2.1.3
Ultimate Member - Social Login Addon - V2.4.2
Ultimate Member - Social Activity Addon - V2.2.9
Ultimate Member - Realtime Notifications Addon - V2.3.1
Ultimate Member - Profile Tabs Addon - V1.0.7
Ultimate Member - Online Users Addon - V2.1.5
Ultimate Member - Notices Addon - V2.1.1
Ultimate Member - GooglereCAPTCHA Addon - V2.3.1
Ultimate Member - bbPress Addon - V2.1.2
Ultimate Member - Verified Users Addon - V2.1.4
Ultimate Member - User Notes Addon - V1.0.7
Ultimate Member - User Locations Addon - V1.0.6
Ultimate Member - Private Content Addon - V2.0.8
Ultimate Member - Friends Addon - V2.2.4
Ultimate Member - Followers Addon - V2.2.6
Ultimate Member - Groups Addon - V2.3.0
Phiên bản 2.5.4
Ultimate Member - WooCommerce Addon - V2.3.3
Ultimate Member - Social Login Addon - V2.4.0
Ultimate Member - Social Activity Addon - V2.2.8
Phiên bản 2.5.3
Ultimate Member - Private Messages Addon - V2.3.4
Ultimate Member - Instagram Addon - V2.0.6
Phiên bản 2.5.1
Phiên bản 2.5.0
Phiên bản 2.4.2
Phiên bản 2.4.1
Phiên bản 2.4.0
Phiên bản 2.3.0
Phiên bản 2.2.5
Ultimate Member Addons
Phiên bản 2.2.2
Phiên bản 2.0.38
Ultimate Member + Addons
  • Phiên bản 2.8.4
  • Download 421
  • Dung lượng 2.3 MB
  • Số phiên bản 146
  • Ngày tạo 23/08/2021
  • Cập nhật 28/03/2024
Vui lòng đăng nhập để tải Plugin & Theme
0 0 Đánh giá
Đánh giá Plugin
Categories:
5 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Bầu chọn nhiều
Inline Feedbacks
Xem toàn bộ bình luận

Phùng Thanh Bình
Phùng Thanh Bình
14/10/2023 07:01

Plugin rất nhiều tiện ích. Nhờ Admin cập nhật các phiên bản của Ultimate Member – Groups, Ultimate Member – User Tags lên bản mới nhất nhé.

Phùng Thanh Bình
Phùng Thanh Bình
25/10/2023 15:44
Phản hồi  Phùng Thanh Bình

Ultimate Member – Groups Addon – V2.4.1: Khi cài báo lỗi: Sorry, but this version of Ultimate Member does not work with extension “Ultimate Member – Groups” 2.4.1 version.
Please update extension “Ultimate Member – Groups” to the latest version.

Phùng Thanh Bình
Phùng Thanh Bình
26/10/2023 02:19
Phản hồi  Quản trị viên

Tuyệt vời quá. Cảm ơn ad PMak.com rất nhiều.

×
Chào mừng thành viên mới
5
0
Bạn cần hỏi thêm về plugin, hãy bình luận.x
()
x