Website chạy rất chậm, plugin nào giúp cải thiện tốc độ tốt nhất

0
0

Website của mình có đến 70 plugin, nó chạy rất chậm nhất là phần admin. Có ai có giải pháp gì hay giúp mình với?

  • Bạn phải đăng nhập để đặt và trả lời câu hỏi.
0
0

Bạn chỉ nên sử dụng những plugin thực sự cần thiết, nếu bắt buộc phải dùng số lượng plugin nhiều như thế, có thể kết hợp CDN và 1 trong số các Plugin cache.

  • Bạn phải đăng nhập để đặt và trả lời câu hỏi.
Hiển thị 1 kết quả
Câu trả lời của bạn

Vui lòng để trả lời.